Temat: Starzenie [się]

SPIS TREŚCI

POEZJA pod red. Piotra Kasperowicza:

Jacek Masłowski †

Alicja Cyran

Adam H. A. Michniewicz

Michał Wroński

Anna Zielazny

Zdzisława Górska

Ewa Jakubek

Ewa Sonnenberg

Magdalena Zawadzka

Nina Jaśnikowska

PROZA pod red. Łucji Lange:

Kamila Modrzyńska

Piotr Burakowski

Adam H. A. Michniewicz

Anna Rybkowska

Marta Jakubek

GALERIA:

Gimesi András Gime + Syporca Whandal

Paweł Kwiatkowski

Anna Płońska

Marta Łącka

Adam Topolski

Grażyna Ambrożek

Łucja Lange

Magdalena Irla

Paweł TOTORO Adamiec

PREZENTACJE:

Jakub Żeligowski

Redakcja całości: Łucja Lange

Korekta: Łucja Lange

Tłumaczenia: Łucja Lange (z angielskiego)

Teksty: Piotr Kasperowicz, Łucja Lange

Prace wizualne: Łucja Lange

plik pdf dostępny na portalu Beezar

Creative Commons License
Magazyn dostępny jest na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.